EŭropoDemokratio – Esperanto

Europa – Demokratie – Esperanto

 

La oficiala programo de EDE-Germanio

 


 

Antaŭrimarko de la tradukanto

 

Tiu ĉikonciza programoestas originale verkita en germana lingvo de la prezidanto de EDE-Germanio, Manuel Cebulla. Li enplektis en ĝin multajn proponojn de aliaj EDE-anoj.

 

La 23-an de marto 2009 EDE transdonis tiun ĉi programon (kun multaj aliaj dokumentoj kaj 5.240 subtenaj subskriboj) al la germana federacia balotestro por ekhavi la rajton partopteni en la Eŭropaj Balotoj 2009. La programo, akceptita de la estraro de EDE-Germanio, ekhavis tial oficialan rolon. Tamen la balotestro kaj la balota komisiono uzos la programon verŝajne nur por kontroli, ĉu EDE estas serioza politika asocio, kaj ĉu la programo akordiĝas kun la germana konstitucio.

 

Verŝajne en la venontaj semajnoj unuopaj kandidatoj de EDE-Germanio kompilos sinprezentojn kun aldonaj rimarkoj pri siaj politikaj interesoj kaj opinioj.

 

La traduko ankoraŭ ne estas kompleta, sed mi intencas daŭrigi la laboron post nelonge. Notindas, ke Manuel nuntempe ankoraŭ faras kelkajn modifojn i.a. pri lingvopolitiko.

 

Wiesbaden, la 28-an de marto 2009

 

Ulrich Matthias

 


 

Kelkaj ligiloj

 

La programo de EDE-Germanio en la germana originalo

La programo de la EDE-Federacio (en Esperanto kaj 18 naciaj lingvoj)

Propono de nova programo por la EDE-Federacio (en Esperanto)

 

Sinprezento de kandidatoj de EDE-Germanio (germanlingva):

Manuel Cebulla

Ulrich Matthias

 


  

Konciza programo de EDE

por la Eŭropa Baloto 2009 en Germanio

 

EDE estas parto de la eŭropa movado EŭropoDemokratio – Esperanto elirinta de Francio en 2003. Ĝi volas enigi la internacian pontolingvon Esperanto kaj ĝiajn fonajn ideojn en la politikan diskutadon.

 

La historiaj radikoj de EDE

 

La programaj ideoj kaj celoj de EŭropoDemokratio – Esperanto havas historiajn radikojn kaj sekvas i.a. la tradicion de la Franca Revolucio kun ĝiaj ideoj de libereco, egaleco kaj frateco, kaj de la Festo de Hambach, kiun oni rigardas kiel naskiĝan horon de la germana demokratio. EDE sekvas ankaŭ la tradicion de la pacmovado kaj de la ideoj de la eŭropa movado.

 

Plia radiko kompreneble estas la ideoj de Ludoviko Zamenhof, kiuj kondukis al lia internacia lingvo Esperanto liganta la popolojn: Li deziris konstrui neŭtralan fundamenton, sur kiu la diversaj popoloj povu interrilati en libereco, paco kaj frateco, sen altrudi unu al la alia siajn naciajn apartaĵojn. Li prave opiniis, ke ĉiuj naciaj lingvoj estas principe egalvaloraj. Li volis ebligi, ke la homoj povu alproksimiĝi al ĉiuj kulturoj surbaze de egalrajteco. Same kiel li kontraŭis al hegemonio de difinitaj lingvoj kaj kulturoj, li engaĝiĝis ankaŭ por emancipiĝo kaj demokratio ene de la socio.

 

La celoj de EDE sekvas historian evoluon kaj estas enplektitaj en eŭropaj tradicioj. Por EDE gravas evoluigi, akceli kaj videbligi eŭropajn komunaĵojn por ankaŭ tiamaniere krei fundamentojn de daŭra ekonomia, sociala kaj terena ligiteco. Sed tiuj ĉi ideoj kaj tradicioj montras trans la limojn de Eŭropo. Tial EDE volas engaĝiĝi por tio, ke EU tutmonde aktivu por dialogo, kompreniĝo, paco kaj justeco.

 

Nova politika stilo sub la signo de la dialogo

 

EDE estas nova kaj volas esti alia ol la aliaj elekteblaj partioj kaj listoj. EDE ne estas klasifikebla laŭ la konata politika spektro; ĝi estas nek dekstra nek maldekstra kaj sekvas neniun ideologion. EDE volas fari realisman, pragmatan, praktikan kaj samtempe humanan kaj optimisman politikon. Tiucele EDE volas kritiki surbaze de faktoj kaj fari konstruivajn proponojn. EDE subtenas la komunan serĉadon pri solvoj de la aktualaj kaj estontaj problemoj kaj reprezentas politikon de aŭskultado, pripensado kaj sinceraj klopodoj. Tial EDE volas engaĝiĝi por konstruivaj kaj pacaj debatoj, en kiuj oni diskutu pri aktualaj problemoj sen antaŭjuĝoj, profunde kaj tenante sin je la faktoj, por fari komunajn decidojn en travidebla maniero.

 


 

Bazaj opinioj, celoj kaj orientiĝo de EŭropoDemokratio – Esperanto

 

Ni estas konvinkitaj, ke pacon kaj prosperon en Germanio, Eŭropo kaj en la mondo oni povas atingi kaj sekurigi nur, se la homoj interrilatas kun reciproka estimo kaj komencas liberan, egalrajtan kaj malferman dialogon.

 

Demokratiaj socioj, en kiuj la homoj povas libere disvolviĝi, ofertas bonan garantion por tio. Sed demokratio povas funkcii nur, se la homoj mem decidas pri la aferoj, kiuj koncernas ilin. Bazo por tio estas, ke ili povas libere esprimi sian opinion, informiĝi sen malhelpoj, multflanke kaj objektive kaj ke ili povas komunikiĝi egalrajte.

 

Paca kaj libera socio nutriĝas krome de solidaraj interrilatoj. La homo estas per si mem sociala estaĵo. Sociala sekureco sekve ne bezonas kuratorecon kaj devigojn, sed kreadon de sufiĉaj eblecoj kaj liberaj spacoj por memdetermina, solidara interrilato. Pro tiuj ĉi konsideroj la fundamentoj de la politiko de EDE estas: reciproka estimo kaj toleremo, egalrajta malferma dialogo, memdetermino surbaze de sufiĉa informiteco, kaj libervola solidara interrilato.

 

Krom la ĉefaj sferoj de la politika agado, kiuj troviĝas en la terenoj de lingva, kultura kaj eduka politiko kaj en la fortigo de demokratio, homaj rajtoj kaj fundamentaj liberecoj, EDE volas esprimi opiniojn kaj fari deklarojn ankaŭ pri aro da pliaj sferoj de eŭropa politiko. Ĉe ĉiuj demandoj, la principoj de justeco, ekvilibro, egalrajteco, respekto de minoritatoj, toleremo, solidareco, fundamentaj rajtoj, paco, daŭripovo, ŝparema uzo de resursojimposta mono, forigo de burokratio kaj travideblo ludos gravan rolon, ĉar EDE alstrebas alian, pli humanan politikon.

 


 

Bazaj deklaroj pri eŭropa politiko

 

EDE subtenas la eŭropan unuiĝon kaj favoras la Eŭropan Union. La traktato de Lisbono, kiu ŝanĝas la traktaton de EU, montras al la ĝusta direkto. Ĝi metas la valorojn de la Unio en la unuan lokon: respekto de homaj rajtoj, libereco kaj demokratio, respekto de juraj principoj kaj protektado de la rajtoj de minoritatoj.

 

Tamen en kelkaj sferoj la kontrakto de Lisbono devas instigi al pliaj diskutoj. Tiuj okazu malferme, kun la eŭropaj civitanoj. Oni devas ankoraŭ paroli pri tio, ĉu kaj kiel la loĝantaro mem decidu pri tiu ĉi traktato kaj pri konstitucio por la unuiĝinta Eŭropo. Demokratia Eŭropo de la civitanoj devus apogi sin sur vasta aprobo fare de la eŭropanoj.

 

Krome necesas klopodi pri tio, ke la eŭropaj civitanoj identigu sin kun tiu ĉi Unio por komune pluevoluigi ĝin. Eŭropa Unio ne rajtas esti aranĝo de elitoj nek servi nur al interesoj de specifaj grupoj, sed fariĝu la unio de siaj civitanoj - komuna domo, en kiu ĉiuj povu senti sin hejme kaj disvolviĝi libere, kaj kie ĉiu povu vivigi sian propran lingvon kaj kulturon, sen egaligo ordonita desupre.

 

La Eŭropa Unio ne anstataŭu la membroŝtatojntiel longe, kiel tio ne estas la deklarita volo de granda majoritato de la loĝantaro. Eŭropa Unio faru regularojn nur tie, kie komunaj reguloj estas necesaj kaj senc-havaj. La principo de subsidiareco estu plifortigata.

 

EDE volas kontribui al estiĝo de eŭropa konscio, por plu atingi internacian konscion. Tio okazu surbaze de la scio, ke konservado kaj akcelo de la diverseco signifas gajnon por ĉiuj. Tiu ĉi gajno tamen povas fekundiĝi nur, se spirita interŝanĝo sen malhelpoj, egalrajta komunikado kaj malferma dialogo trans ĉiajn limojn estas ebla, kaj se disvastiĝas la imago, ke paca interrilato kaj komuna serĉado pri solvoj estas bazo por pli bona estonto de ĉiuj homoj.

 


 

La sekvaj ĉapitroj ankoraŭ devas esti tradukataj.

 

Komuna Eŭropo bezonas fortan demokration

 

Bazaj deklaroj pri lingvopolitiko

 

Bazaj deklaroj pri kultura politiko

 

Bazaj deklaroj pri eduka politiko

 

Bazaj deklaroj pri ekonomia, financa, labora kaj sociala politiko

 

Bazaj deklaroj pri esplora, teknika kaj noviga politiko

 

Bazaj deklaroj pri politiko de sano kaj protekto de konsumantoj

 

Bazaj deklaroj pri naturmedia, energia kaj trafika politiko

 

Bazaj deklaroj pri jura kaj sekureca politiko

 

Bazaj deklaroj pri monda kaj paca politiko

 


 

EDE – por ke Eŭropo kompreniĝu.

 

http://www.e-d-e.eu